Teater ja mäng – väärtuste kujundaja

Sõnumed 4/378, 15. aprill 2011

Teatrikuu on selleks aastaks lõpule jõudnud, suured näitlejad, lavastajad ja muud tähtsad teatritegelased auhindadega pärjatud. Ka pisipõnnid on oma traditsioonilise teatrifestivaliga ühele poole saanud.
Kõik festivalil osalenud 9 rühma valmistasid ette ja “tõid lavale” ühe vahva ja lõbusa lavastuse. Kuna igal rühmal on oma nägu ja isikupära, siis olid ka kõik etendused erinevad ning omanäolised. Peale rõõmu ja lusti võis igast etendusest leida aga ka mõtlemapanevaid õpetuseivakesi ja vajalikke tarkuseterakesi.
Niimoodi tasa ja targu kujunevadki lastes kõige elementaarsemad arusaamad igapäevastest elulistest väärtustest. Parim viis väärtushinnangute kujundamiseks koolieelses eas on loomulikult mäng. Laps omandab kõik esmased eluks vajaminevad teadmised ja kogemused ikka läbi mängu. Mängides teatrit, matkides näitleja rollis lilli, linde, loomi, inimesi jms. on lapsel võimalus sel moel läbi elada ka nende rollidega seonduvaid tundmusi, emotsioone, mõista erinevaid käitumis- ja suhtlemismudeleid. Iseenesest ei olegi see ju muud, kui õppimine aktsepteerima ja väärtustama kogu meid ümbritsevat maailma. Maailma, millel nagu vahel meil kõigil, on kaks nägu - nii hea, kui halb. Lapse elukogemuse jaoks on aga väärtuslikud mõlemad.
Meie lasteaia põhiväärtused: kodusus, sõbralikkus, tervis ja koostöö on üldinimlikud, lihtsad ja igapäevased – sõbralikus kodus, ühises lasteaiaperes, terved ja rõõmsad pisipõnnid! Ja teate kui vahva, kui vähemalt kord aastas külastavad meie lasteaeda ja mahuvad meie sõbralike pisipõnnide sekka ära kakuke, hernesuppi keetev vares, paksu metsa äraeksinud Pilleke, kaks imeilusat tütarlast Lumivalgeke ja Okasroosike, Siilike koos oma sõpradega, kümneni lugeda oskav kitsetall, kummalisse haigusesse jäänud Mõmmikute pere ja isegi mutionu koos oma pidulistega. Seltskond missugune! Igal tegelaskujul on omad rõõmud rõõmustada ja mured muretseda!
Nii ei saagi pidada teatrimängu lihtsalt mänguks, vaid ka aluseks lapse väärtushinnangute ja maailmapildi kujunemisele.
Suur, suur aitäh kõikidele suurtele ja väikestele pisipõnnidele, kes teatrifestivali õnnestumisele oma panuse andsid! Koostöö ühiste ettevõtmiste näol on ju väärtus omaette!

Leevi Ivainen, Pisipõnni õppealajuhataja