Pisipõnnide tagasivaade möödunud aastale

Sõnumed 16.jaanuar 2015
 
Koolieelse lasteasutuse seaduses on öeldud, et  lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks.  Lasteaias Pisipõnn omandab alusharidust, areneb ja kujuneb isiksuseks üle 200 lapse.
Eelkooliealiste laste õpetamiseks ja arengu toetamiseks  on õpetajad saanud kõik  vastava ettevalmistuse. Muutuv aeg eeldab aga ka pidevat enesetäiendamist. Õpime ju elust enesest kõik igapäev midagi uut .  Akadeemilisemaid teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ammutasid meie õpetajad eelmisel aastal nii Tartu ülikooli kui ka SA Innove projektkoolitustel. Nii laiendati teadmisi teemal : „ Keskkonna ja säästva arengu teema lõimimisest õppe- ja kasvatustegevusesse koolieelses lasteasutuses“ kui ka „ Kahesuunaline keeleõpe“, „Kiusamisest vaba lasteaed“.  Mitte ainult õpetajatel  vaid ka õpetaja abidel oli võimalik kuulata praktilist loengut eelkooliealiste laste mõtte-  ja käitumismustritest erinevates igapäevastes olukordades ja nendega toimetulekust tänapäevasel viisil.
Head õppe-kasvatustegevust toetab kindlasti ka õpikeskkond ise. Lõppenud aastal mõeldi õuesõppe läbiviimise edendamisele. Tänapäeval ju istutakse palju arvutite taga ja õues viibimine on tagaplaanile jäänud. Las siis saab laps lasteaiaski selle algse teadmise ning ehk harjumusegi, et õues on lahe mängida ja ka õppida.
Hea meel on nimetada, et Vahakulmu lasteaed   sai uue aia, istumisnurga (siinkohal täname kodanikualgatust), kaks  vedrukiike, neljakohalise istekohtadega kaalukiige ja ilmastikukindla varikatusealuse.  Kaalukiik ja varikatus on veel nii uued, et need seatakse esmakordselt üles saabuval kevadel. 
Veel teostati sanitaartöid Vahakulmu üldkasutatavates ruumides. Trepikojad on nüüd puhtad, heledates toonides ja valgustatud. Ka IT vahendites oli täienemine uue värviprinteri ja fotoaparaadi osas. Nüüd on oma igapäeva tegevusi mugav jäädvustada.
 
Vene gümnaasiumi rühmad peavad lugu omaette saali, laiendatud õueala  ja kõikidesse rühmadesse uute garderoobikappide saamisest. 
 
Õppekeskkonna paremaks muutmiseks teostatakse igas majas õppeaasta alguseks, vajadusel aga ka  jooksvalt, sanitaarremonttöid. Turvalise liikumise tagamiseks pandi lasteaia peamaja trepikodadesse üles täiendavaid käsipuid. Teostati rida töid lasteaia tuleohutuse nõuete korrektseks täitmiseks. Vahetati uksesulgureid, evakuatsioonilampe, samuti vahetati kogu ATS süsteem uue vastu välja. 
 
Jätkatakse  IT vahendite ostmist eesmärgiga, et ka peamajas oleks tulevikus igas rühmas õpetajatel oma arvuti. Prioriteet on seotud lasteaia arengukava eesmärgiga, milles peetaks silmas, et   lasteaia töökorraldus võimaldab hea info-ja ajaressursi kasutamise.
Aastalõpu-ja jõulupidude saginas toimus personalile traditsiooniline jõuluhõnguline koolitus, kuhu ei unustatud kutsuda ka endisi kolleege. Taaskohtumise hetked olid südamlikud. Rühmade jõulupeod olid kõik omanäolised ning muinasjutulised. Jõulumehel oli kõigi jaoks kiidusõnu ja uskumatu, kuidas ta küll suudab meeles pidada, kui pikaks keegi aastaga kasvanud on või mitu tähte on juurde õpitud. Tahaksime tänada eriliselt Päiksekiire ja Lepatriinud rühma laste ning õpetajate poolt Teid Tiina ja Enno Tiits, kes Te lastele Soomes kogusite-ostsite palju erinevaid mänguasju, meisterdamise-ja õppevahendeid ning jõuluteemalisi kaunistusi. See oli sõnulseletamatult südamlik, kui lastega koos rühmas teiepoolt saadetud suure koti lahti tegime. Kõige suurem tänu säras vastu laste silmades ja meie südames! Lihtsuses peitub võlu ja headus jagab südamerõõmu! Jagugu seda Teilegi, armsad Tiina ja Enno!
Uue aasta esimesel päeval tööle minnes oli õpetajate üllatus suur, kui jagati igasse rühma suur purk mett. Kuulda oli sosinat, et päkapikkudeks olid Silvi Tanning ja Peep Käspre! Aitäh teile magusalt meeldiva kingutuse eest!
Siinkohal soovime kõigile tegusat uut aastat ning täname kõiki, kes on selleks panustanud, et meil läheks ikka hästi!
 
Tea Välk