Lasteaial on 35. sünnipäev

Sõnumed 1.september 2017  nr 8/ 454

Käis koolis ükskord ema ja isagi käis koolis-
nüüd kahetseb, ta mõnikord, et vähe koolist hoolis…. 
L. Tungal
 
Alustan tänast lugu tuntud luuletaja mõtlemapanevate luuleridadega. Usun, et nii mõnigi meist on ennast elu jooksul just sarnaselt mõttelt tabanud. 
Juba aastaid räägitakse, et laps pannakse lasteaeda selleks, et ta omandaks seal õpioskusi koolis edukaks hakkama saamiseks. Lasteaia lõpetamisel väljastab lasteasutus igale lasteaialõpetajale lasteasutuse õppekava läbimise kohta koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Lapsevanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus ta laps asub täitma koolikohustust. Lasteaial nagu koolilgi on oma arengu-ja tegevuskava, põhimäärus, kodukord, koolitusluba, õppekava. Viimati nimetatu tugineb riiklikule õppekavale. Haridusetee oluliseks astmeks teiste astmete kõrval on viimasel kümnendil  tunnistatud ka  alusharidus. Tapa vald on loonud kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele võimaluse käia oma teeninduspiirkonna lasteasutuses. Tapa vallas on  lapsevanematel võimalus  valida mitme lasteaia vahel, see on äärmiselt tore.
35 aastat tagasi avati esmakordselt  eelkooliealistele lastele Tapa Nooruse tänavaval asuva  lasteaia uksed.  Tookord kandis lasteaed nimetust Tapa  55. lasteaed. Alates 1992 aastast kandis sama asutus  pikalt Tapa 1. lasteaia  nimetust.  Tänasel päeval teame  seda lasteaeda Pisipõnni nimetuse all. See nimetus kinnitati lasteaiale 2001 aastal. 35 aastat tegutsemist lasteaiana, kas seda on vähe või palju, las jääda iga lehelugeja enda otsustada. Kindlasti on see aga number, mis kutsub möödunule tagasi vaatama ja väikest kokkuvõtet tegema.
Aastatega on selles haridusasutuses toimunud mitmeid muudatusi. Vahetunud on lapsed, õpetajad, asutuse juhid. Lihtsa arvutamise teel saame teada, et esimesed lasteaialõpetajad on tänasel päeval ise juba neljakümnendates eluaastates inimesed. Lapsi on vahetunud palju. Erinevad uuringud kinnitavad, et  õpetajad on oma ametis kutsekindlad. Ka kõne all oleva lasteaia näitel võib sama väita. Personalivahetus lasteaias on küll toimunud, kuid see on olnud suhteliselt vähene.  Pikaajalised staa˛ikad pedagoogid ja teised lasteaiatöötajad on siirdunud valdavalt väljateenitud puhkusele. Nende asemele on asunud tööle uued, hea ettevalmistusega lasteaiaõpetajad. 
Suuremad  muudatused on aga toimunud lasteaia  õppekasvatuskorralduses ja kasvukesk-konnas. Õppekasvatuses on klassikalise õpetamise ja kasvatamise kõrval kasutusele võetud  mitmeid alternatiivseid pedagoogilisi suundi. Rohkem tähelepanu on hakatud pöörama lapse individu-aalsusele ja eripäradega arvestamisele. Lasteaias töötavad mitmed erispetsialistid. Tugiisik, erivajadusega lapse hooldaja,  logopeed.  Lasteaialastel  on õppekasvatusetöö välisel ajal võimalik soovi korral osaleda  erinevates  huvialaringides. Suure muutuse on läbi teinud ka   lastele mõeldud õppe-ja mänguvahendid. Laste lemmikute mänguasjade nuku, palli  ja auto kõrvale on koha leidnud huvitavad digitaalsed mänguasjad. Märkimisväärseid muutusi on läbi teinud ka  lasteaia sise –ning väliskeskkond. Lasteaiahoonet ja õueala on  erinevatel aastatel põhjalikult renoveeritud.  Suurenenud kodanikualgatus.  Lastevanemad on märkimisväärselt panustanud lasteaia kaasaegsemaks ja turvaliseks muutmisesse.  Lasteaed on laienenud mitmesse hoonesse.
Lasteaiaperega otsustasime  tähistame lasteaia 35. sünnipäeva peagi saabuval septembri-kuul. Juba kevadel tegime plaani, et ürituse õnnestumisse panustavad kõik  lasteaiaõpetajad, ning kaasavad  sellesse ka oma rühma lapsed.  Viime seoses sünnipäevaga läbi mitmeid erinevaid tegevusi, valmistume väärikalt, nii nagu valmistume erinevate toimetamiste  kaudu Eesti 100 sünnipäevaks.
George Bernard Shaw on öelnud, et: „ Vaimuvalgus - see on valgus, mida me kunagi ei näe, aga see aitab meil näha kõike, mis olemas on “.  Kuldsed sõnad.  Siinkohal soovingi tänada kõiki, kes on aastate jooksul panustanud lasteaia arendamisse, teid on väga palju. Aitäh, selle eest!
Lõpetan Ema Teresa mõtteteraga: „ Me ei saa teha suuri asju, kuid võime teha väikesi asju suure armastusega“, uskuge, see loeb. 
 
Tea Välk
Tapa lasteaed Pisipõnn
Direktor