Ettevõtliku kooli baastaseme omistamine

18.oktoobril Paides toimunud Haridusfestivalil tänas ja tunnustas SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus osalemist haridusprogrammis „Ettevõtlik kool“ ja tõendas vastavust ettevõtliku õppe Baasstandardile.