Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 

Webbyt ETTEVÕTLIK KOOL
Webbyt
Webbyt AJALUGU
Webbyt
Webbyt PERSONAL
Webbyt
Webbyt HOOLEKOGU
Webbyt
Webbyt ARTIKLID

Juuni 2019
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 


PISIPÕNNIST

Print Sitemap
Tapa lasteaed Pisipõnn
ootab oma tegusasse meeskonda  logopeedi.
Avaldus, CV ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata aadressil Nooruse 11, 45106 Tapa või e-postile lasteaed@pisiponn.ee
Täiendav info tel 3270410 või mob 58190330

 

Lasteaedade töökorraldus alates 18. maist 2020
 

Kõik Tapa valla lasteaiad on avatud. 

Lasteaeda võetakse vastu terveid lapsi. Lasteaias jälgitakse laste tervist igapäevaselt, vajadusel mõõdetakse nende kehatemperatuuri ja haigustunnustega lapse peab vanem kohe koju viima.

Lastevanemad toovad lapsed rühma garderoobi, aga ei sisene rühma teistesse ruumidesse.

Keelatud on kodust kaasa võtta mänguasju. 

Rühmade omavahelisi kokkupuuteid püütakse võimalusel vältida.

Igas lasteaias kehtestab asutuse juht täpsemad sisekorra reeglid. Reeglite järgmine on nii töötajatele kui lastevanematele kohustuslik.

Lasteaia lõpupeod toimuvad ilma lapsevanemateta. Täpne info rühma lõpupeo toimumise kohta edastatakse lapsevanematele peale 18.maid.

Lasteaia töös jälgitakse nii terviseohutuse nõudeid kui haridus- ja teadusministeeriumi täpsemaid suuniseid.

 
Meeldivat koostööd!

             

Tere tulemast Lasteaia Pisipõnn kodulehele!

Tapa lasteaed “Pisipõnn” on 1,5-7 a vanustele lastele alusharidust andev õppe- ja kasvatusasutus.
Tapa lasteaed “Pisipõnn” on 230-kohaline.
Lasteaias on kolmteist rühma, neist kaheksa on lasteaiarühmad, neli sõimerühmad ja üks sobitusrühm. 
Üks sõimerühm ja üks aiarühm asuvad Vahakulmu külas. Üks sobitusrühm, kaks sõimerühma ja kaks lasteaiarühma asuvad Tapa Vene Põhikooli hoones, asukohaga Tapa Nooruse 2.
Lasteaed on päevane ning on avatud kella 7.00 – 19.00, Vahakulmu rühmad on avatud 7.30 - 18.00.
Tapa lasteaed “Pisipõnn” on munitsipaalalluvusega lasteasutus. Lasteaial on Tapa vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve.

 

"PISIPÕNNI" LAUL
 
LASTEAIAS KÄIA TAHAB IGA LAPS.
HOMMIKUL TA VALMIS JUBA KRIPS JA KRAPS.
ASTUB VÄIKE MANN, ASTUB VÄIKE TÕNN
LASTEAEDA, MILLE NIMEKS PISIPÕNN.
 
:,: SIIN ON PÕNN, SEAL ON PÕNN
KÕIK NAD KÄIVAD LASTEAIAS PISIPÕNN :,:
 
LASTEAIAST KOOLI LÄHEB IGA LAPS
KOOLITÖÖKS TA VALMIS JUBA KRIPS JA KRAPS.
:,: ASTUB VÄIKE MANN, ASTUB VÄIKE TÕNN
KOOLITEELE SAADAB NEID SIIS PISIPÕNN :,:
 
:,: SEE ON ÕNN, SEE ON ÕNN,
ET NEID KOOLITEELE SAADAB PISIPÕNN :,:

Kuula Pisipõnni laulu (mp3)

 

 "PISIPÕNNI" MISSIOON

Tapa lasteaed Pisipõnn on lapsest lähtuvate põhimõtete järgi töötav lasteaed. Lapsest lähtumine tähendab lapse aktiivsel tegevusel põhinevat õppimisprotsessi. Oluliseks peetakse õppes: avastamist, mängulisust, positiivseid eduelamusi.
Oleme lapse ja perekeskne, tervistedendav, turvaline ja huvitavate tegevuste kaudu lapsi igakülgselt arendav lasteasutus, kuhu Tapa valla lapsevanemad oma lapsi rõõmuga toovad.
 
"PISIPÕNNI" VISIOON

Tapa lasteaed Pisipõnn on õppeasutus, mille lõpetanud laps on õppes aktiivne teadmiste vastuvõtja, selle tulemusena oskab edaspidises elus erinevates olukordades hakkama saada ja vastutust võtta. On tervislike, keskkonnasõbralike– ja säästvate eluviiside toetaja, oma kodukohta väärtustav väike ilmakodanik

 

Tapa Lasteaed Pisipõnn Nooruse 11, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa Telefon: 322 0063 Faks: 322 0055 E-post: lasteaed@pisiponn.ee
Web2