HOOLEKOGU

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse jälgimiseks ning vastavasisuliste ettepanekute tegemiseks moodustatakse lasteaia hoolekogu mille koosseisu lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul oma esindaja ning Tapa Vallavalitsus nimetab ühe isiku. Hoolekogu koosseisu kinnitab ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates lasteaia juhataja ettepanekul Tapa Vallavalitsus. Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 

 

 Rühm

 Nimi

Telefon 

 E-post

I rühm 

 Tibukesed

 Maiu Eesalu

5628 5339 

 maiu.valk@mail.ee

II rühm 

 Mürakarud

 Aire Kivilo

5661 1060 

 aire.kivilo.001@mail.ee

III rühm 

 Päiksekiir

 Kristina Sikka

5632 5324 

 sikka@hot.ee

IV rühm 

 Päikesejänkud

 Triin Tomingas

520 0575 

 triin.tomingas.002@mail.ee

V rühm 

 Õnneseen

 Merit Tammemägi

5825 3157 

 merittammemagi@gmail.com

VI rühm 

 Rüblikud

 Ain Tõnissaar

5833 8583 

 ain158@gmail.com

VII rühm 

 Lepatriinu

 Toomas Murer

529 1100 

 tom211@hot.ee

VIII rühm 

 Mesimummid

 Mariann Tamuri

5626 8790 

 mari.ann.002@mail.ee

IX rühm 

 Muumid

 Milen Kasemaa

5620 2848 

 norto@hot.ee

X rühm 

 Sinilill

 Egle Pihus

5805 6776 

 exseku@hot.ee

XI rühm 

 Tõrukesed

 Kristin Naarits

516 0158 

 kristinbugri@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 Direktor

 Tea Välk

5819 0330 

 lasteaed@pisiponn.ee

 

 Õpetajate esindaja

 Leevi Ivainen

5660 2094 

 leeviivainen@gmail.com

 

 Vallavalitsuse esindaja

 Alari Kirt

5660 7450  

 alari.kirt@tapa.ee