DOKUMENTE ALLALAADIMISEKS

Vajalikke blankette allalaadimiseks, milliseid peale täitmist ja digiallkirjastamist on võimalik elektroonsel kujul edastada. Sobivad ka väljaprintimiseks, milliseid saab peale täitmist ning allkirjastamist paberkujul esitada.

Lisaks on siin ka lasteaia tegevuse aluseks olevaid dokumente tutvumiseks.

Dokumendid on kas rtf-formaadis, mida avavad kõik enamkasutatavad tekstiredaktorid (MS Word, OpenOffice jt) või pdf-formaadis, mille lugemiseks on saadaval erinevat priivara (näiteks Adobe Reader).

»
Tapa VV korralduse nr 144 muutmine seoses eriolukorraga
»
Pisipõnni andmekaitsetingimused
»
Pisipõnni õppekava 2019-2020
»
Pisipõnni tegevuskava 2019-2020
»
VVM Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise kord
»
VVM Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise töökord
»
VK määrus - Lapsevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamine
»
Korraldus - Laste arvu suurendamine Pisipõnni rühmades
»
Toitlustuse soodustus - Tapa VK määrus
»
Lasteaed Pisipõnn põhimäärus
»
Lasteaed Pisipõnn arengukava 2016-2021
»
Avaldus lasteasutusse vastuvõtmiseks
»
Avaldus lasteaiast väljaarvamiseks
»
leping vanemale