TEATED

Tapa Lasteaed Pisipõnn Vahakulmu rühmade töötajad on lubatud puhkusele 1.juuli – 15.august 2020
Alus: Hoolekogu ettepanek 16.06.2020
 
Puhkuse ajal tagatakse Vahakulmu rühmade lastele koht Tapa linna lasteaias.
Rühm täpsustatakse lapsevanemaga.