Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 

Webbyt ETTEVÕTLIK KOOL
Webbyt
Webbyt AJALUGU
Webbyt
Webbyt PERSONAL
Webbyt
Webbyt HOOLEKOGU
Webbyt
Webbyt ARTIKLID

Oktoober 2020
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


PISIPÕNNIST

Print Sitemap
Ilusat algavat uut õppeaastat!
 
Soovituslikud käitumissuunised COVID-19 haiguse leviku ennetamiseks
 
Lapsevanem toob lasteaeda terve lapse. Lasteaiatöötaja tuleb tööle tervena. Täidame hügieeninõudeid, peseme hoolikalt käsi seebi ja veega.
Lasteaed tagab käte desinfitseerimise võimaluse lasteaia peasissekäigu juures või rühmade garderoobides. 
Õppe-ja kasvatustegevusi viime võimalusel korral läbi õues. Siseruumides tagame  ruumide desinfitseerimise ja õhutamise.

 

             

Tere tulemast Lasteaia Pisipõnn kodulehele!

Tapa lasteaed “Pisipõnn” on 1,5-7 a vanustele lastele alusharidust andev õppe- ja kasvatusasutus.
Tapa lasteaed “Pisipõnn” on 230-kohaline.
Lasteaias on kolmteist rühma, neist kaheksa on lasteaiarühmad, neli sõimerühmad ja üks sobitusrühm. 
Üks sõimerühm ja üks aiarühm asuvad Vahakulmu külas. Üks sobitusrühm, kaks sõimerühma ja kaks lasteaiarühma asuvad Tapa Vene Põhikooli hoones, asukohaga Tapa Nooruse 2.
Lasteaed on päevane ning on avatud kella 7.00 – 19.00, Vahakulmu rühmad on avatud 7.30 - 18.00.
Tapa lasteaed “Pisipõnn” on munitsipaalalluvusega lasteasutus. Lasteaial on Tapa vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve.

 

"PISIPÕNNI" LAUL
 
LASTEAIAS KÄIA TAHAB IGA LAPS.
HOMMIKUL TA VALMIS JUBA KRIPS JA KRAPS.
ASTUB VÄIKE MANN, ASTUB VÄIKE TÕNN
LASTEAEDA, MILLE NIMEKS PISIPÕNN.
 
:,: SIIN ON PÕNN, SEAL ON PÕNN
KÕIK NAD KÄIVAD LASTEAIAS PISIPÕNN :,:
 
LASTEAIAST KOOLI LÄHEB IGA LAPS
KOOLITÖÖKS TA VALMIS JUBA KRIPS JA KRAPS.
:,: ASTUB VÄIKE MANN, ASTUB VÄIKE TÕNN
KOOLITEELE SAADAB NEID SIIS PISIPÕNN :,:
 
:,: SEE ON ÕNN, SEE ON ÕNN,
ET NEID KOOLITEELE SAADAB PISIPÕNN :,:

Kuula Pisipõnni laulu (mp3)

 

 "PISIPÕNNI" MISSIOON

Tapa lasteaed Pisipõnn on lapsest lähtuvate põhimõtete järgi töötav lasteaed. Lapsest lähtumine tähendab lapse aktiivsel tegevusel põhinevat õppimisprotsessi. Oluliseks peetakse õppes: avastamist, mängulisust, positiivseid eduelamusi.
Oleme lapse ja perekeskne, tervistedendav, turvaline ja huvitavate tegevuste kaudu lapsi igakülgselt arendav lasteasutus, kuhu Tapa valla lapsevanemad oma lapsi rõõmuga toovad.
 
"PISIPÕNNI" VISIOON

Tapa lasteaed Pisipõnn on õppeasutus, mille lõpetanud laps on õppes aktiivne teadmiste vastuvõtja, selle tulemusena oskab edaspidises elus erinevates olukordades hakkama saada ja vastutust võtta. On tervislike, keskkonnasõbralike– ja säästvate eluviiside toetaja, oma kodukohta väärtustav väike ilmakodanik

 

Tapa Lasteaed Pisipõnn Nooruse 11, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa Telefon: 322 0063 Faks: 322 0055 E-post: lasteaed@pisiponn.ee
Web2