Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 

Webbyt ETTEVÕTLIK KOOL
Webbyt
Webbyt AJALUGU
Webbyt
Webbyt PERSONAL
Webbyt
Webbyt HOOLEKOGU
Webbyt
Webbyt ARTIKLID

Märts 2020
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


PISIPÕNNIST

Print Sitemap
LAPSEVANEMAD VABASTATI AJUTISELT LASTEAIATASU MAKSMISEST
 
Kuna koroonaviiruse levik seab paljud lapsevanemad majanduslikult raskesse olukorda ja vallavalitsus on soovitanud eriolukorras lapsed lasteaiast koju jätta, otsustas Tapa Vallavalitsus tänasel istungil vabastada lapsevanemad ajutiselt lasteaia kohatasu omaosaluse maksmisest. 
 
Otsus kehtib esialgu kuni mai alguseni, aprillis tehakse uus otsus sõltuvalt olukorrast. Märtsikuu eest tasutud osalustasust arvestatakse 50 protsenti ettemakseks järgneva perioodi eest.
 
18.03.2020

 

16.03.2020

 

 

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI JUHISED KOHALIKE  OMAVALITSUSTELE LASTEAIA- JA –HOIU TEENUSE TAGAMISEKS

A. Riigi eesmärk on tagada riigi kestlik toimimine. Seetõttu on meie huvi hoida lasteaiad ja –hoiud (edaspidi lasteaiad) võimalikult kaua toimimas.

B. Vältimaks nakkuse edasikandmist peavad lasteaiad arvestama oma töö korraldamisel järgmiste piirangutega:

 1. Mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse!

 2. Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust!

 3. Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud!

  Laste üleandmine korraldatakse väljapool hoonet.

  Laste üleandmine väljaspool hoonet toimub peamajas, Nooruse 11 järgmiselt:
  Lapsevanem helistab numbrile:  53599966 ja annab teada nii lapse saabumisest lasteaeda kui lahkumisest lasteaiast.
  Õpetaja või õpetaja abi tulevad välisuksele vastu, võtavad lapse, riietavad lahti ja lähevad Rüblikute rühma. Õhtul riietavad lapse ja annavad välisuksel lapse vanemale üle.

  Laste üleandmine väljaspool hoonet toimub Nooruse 2 filiaalis järgmiselt:
  Lapsevanem helistab numbrile: 3277005 või 53713065  ja annab teada nii lapse saabumisest lasteaeda kui lahkumisest lasteaiast.
  Õpetaja või õpetaja abi tulevad välisuksele vastu, võtavad lapse, riietavad lahti ja lähevad Tõrukese rühma. Õhtul riietavad lapse ja annavad välisuksel lapse vanemale üle.

 4. Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.

 5. Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteaedades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.

 6. Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (nt käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.

 7. Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse  Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised  immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.

 8. Lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

C. Lasteaia direktoril on õigus koostöös KOVga oma töö ümberkorraldamisel leida kõige optimaalsem lahendus sh ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaia teenuse järgi.

             

Tere tulemast Lasteaia Pisipõnn kodulehele!

Tapa lasteaed “Pisipõnn” on 1,5-7 a vanustele lastele alusharidust andev õppe- ja kasvatusasutus.
Tapa lasteaed “Pisipõnn” on 230-kohaline.
Lasteaias on kolmteist rühma, neist kaheksa on lasteaiarühmad, neli sõimerühmad ja üks sobitusrühm. 
Üks sõimerühm ja üks aiarühm asuvad Vahakulmu külas. Üks sobitusrühm, kaks sõimerühma ja kaks lasteaiarühma asuvad Tapa Vene Põhikooli hoones, asukohaga Tapa Nooruse 2.
Lasteaed on päevane ning on avatud kella 7.00 – 19.00, Vahakulmu rühmad on avatud 7.30 - 18.00.
Tapa lasteaed “Pisipõnn” on munitsipaalalluvusega lasteasutus. Lasteaial on Tapa vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve.

 

"PISIPÕNNI" LAUL
 
LASTEAIAS KÄIA TAHAB IGA LAPS.
HOMMIKUL TA VALMIS JUBA KRIPS JA KRAPS.
ASTUB VÄIKE MANN, ASTUB VÄIKE TÕNN
LASTEAEDA, MILLE NIMEKS PISIPÕNN.
 
:,: SIIN ON PÕNN, SEAL ON PÕNN
KÕIK NAD KÄIVAD LASTEAIAS PISIPÕNN :,:
 
LASTEAIAST KOOLI LÄHEB IGA LAPS
KOOLITÖÖKS TA VALMIS JUBA KRIPS JA KRAPS.
:,: ASTUB VÄIKE MANN, ASTUB VÄIKE TÕNN
KOOLITEELE SAADAB NEID SIIS PISIPÕNN :,:
 
:,: SEE ON ÕNN, SEE ON ÕNN,
ET NEID KOOLITEELE SAADAB PISIPÕNN :,:

Kuula Pisipõnni laulu (mp3)

 

 "PISIPÕNNI" MISSIOON

Tapa lasteaed Pisipõnn on lapsest lähtuvate põhimõtete järgi töötav lasteaed. Lapsest lähtumine tähendab lapse aktiivsel tegevusel põhinevat õppimisprotsessi. Oluliseks peetakse õppes: avastamist, mängulisust, positiivseid eduelamusi.
Oleme lapse ja perekeskne, tervistedendav, turvaline ja huvitavate tegevuste kaudu lapsi igakülgselt arendav lasteasutus, kuhu Tapa valla lapsevanemad oma lapsi rõõmuga toovad.
 
"PISIPÕNNI" VISIOON

Tapa lasteaed Pisipõnn on õppeasutus, mille lõpetanud laps on õppes aktiivne teadmiste vastuvõtja, selle tulemusena oskab edaspidises elus erinevates olukordades hakkama saada ja vastutust võtta. On tervislike, keskkonnasõbralike– ja säästvate eluviiside toetaja, oma kodukohta väärtustav väike ilmakodanik

 

Tapa Lasteaed Pisipõnn Nooruse 11, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa Telefon: 322 0063 Faks: 322 0055 E-post: lasteaed@pisiponn.ee
Web2